ՀԱՎԱՏԱԳՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

Մաքսային միության Տեխնիկական կանոնակարգեր

-ՄՄ ՏԿ 004/2011 «Ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության մասին»

- ՄՄ ՏԿ 005/2011 «Փաթեթավորման անվտանգության մասին» 

- ՄՄ ՏԿ 007/2011 «Երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանքի անվտանգության մասին»

- ՄՄ ՏԿ 008/2011 «Խաղալիքների անվտանգության մասին»

- ՄՄ ՏԿ 009/2011 «Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի անվտանգության մասին»

- ՄՄ ՏԿ 010/2011 «Մեքենաների եւ սարքավորումների անվտանգության մասին»

- ՄՄ ՏԿ 015/2011 «Ցորենի անվտանգության մասին»

- ՄՄ ՏԿ 016/2011 «Գազանման վառելիքով աշխատող ապարատների անվտանգության մասին»

- ՄՄ ՏԿ 017/2011 «Թեթև արդյունաբերության արտադրանքի անվտանգության մասին»

- ՄՄ ՏԿ 018/2011 «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին»

- ՄՄ ՏԿ 019/2011  «Անհատական պաշտպանության միջոցների անվտանգության մասին»

- ՄՄ ՏԿ 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն»

- ՄՄ ՏԿ 021/2011 «Սննդային արտադրանքի անվտանգության մասին»

- ՄՄ ՏԿ 022/2011 «Սննդամթերքի մակնշման մասին»

- ՄՄ ՏԿ 023/2011 «Մրգերից և բանջարեղեններից արտադրված հյութերի տեխնիկական կանոնակարգը»

- ՄՄ ՏԿ 024/2011 «Յուղաճարպային արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգը»

- ՄՄ ՏԿ 025/2012 «Կահույքագործական արտադրանքի անվտանգության մասին»

- ՄՄ ՏԿ  029/2012 «Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և օժանդակ տեխնոլոգիական միջոցների անվտանգության պահանջների մասին»

- ՄՄ ՏԿ 030/2012 «Քսայուղերի, յուղերի և հատուկ հեղուկների նկատմամբ պահանջների մասին»

- ՄՄ ՏԿ 033/2013 «Կաթի և կաթնամթերքի անվտանգության մասին»

- ՄՄ ՏԿ 034/2013 «Մսի և մսամթերքի անվտանգության մասին»

ՄՄ ՏԿ պահանջներին համապատասխանելու համար սերտիֆիկատի կամ համապատասխանության հայտարարագրի ձևակերպման համար  անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը նշվում է համապատասխան տեխնիկակական կանոնակարգում: