ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

Տեխնիկական պայմանները (ՏՊ)- դա փաստաթուղթ է, որը հաստատում է տեխնիկական պահանջները, որոնց պետք է հետևի արտադրողը որոշակի իրի, մատերիալի, նյութի, սննդի արտադրանքի և այլ ապրանքների արտադրության ժամանակ:

Տեխնիկական պայմանները – դա փաստաթուղթ է, որում դրսևորվում են տեխնիկական պահանջները, որոնք պարտավոր է կատարել արտադրողը որոշակի իրի, մատերիալի, նյութի, սննդի արտադրանքի և այլ ապրանքների արտադրության ժամանակ: Դա նորմատիվ փաստաթուղթ է, որի հիման վրա իրականացվում է թողարկվող արտադրանքի սերտիֆիկացիա: Տեխնիկական պայմանները վավերականության ժամկետ չեն ունենում:
Որ դեպքերում են անհրաժեշտ արտադրանքի նկատմամբ տեխնիկական պայմաններ.
• երբ ապրանքն ունի Պետական չափորոշիչ, բայց ընդ որում անհրաժեշտէ ճշտել կամ լրացնել պահանջները,
• երբ պետական կամ միջպետական չափորոշիչը բացակայում է:
Տեխնիկական պայմանների մշակման և ձևակերպման գործընթացը իրականացվում է բացառապես հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերը հաշվի առնելով.
• որոշակի ապրանքի նկատմամբ տեխնիկական պայմանները, մտերիալը կամ նյութը՝ ԳՕՍՏ 2.105-95 “ԿԹՄՀ ԳՕՍՏ 2.105-95”
“ԿԹՄՀ Տեքստային փաստաթղթերի ընդհանուր պահանջներ”, ԳՕՍՏ 2.114-95 “ԿԹՄՀ. Տեխնիկական պայմաններ”:
• Սննդամթերքի տեխնիկական պայմանները – Սննդային արտադրանքների տեխնիկական պայմանները – ԳՕՍՏ Ռ 51740-2001 “Սննդամթերքի տեխնիկական պայմաններ: Մշակման և ձևակերպման ընդհանուր պահանջներ”:

ՈՐՆ Է ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Տեխնիկական պայմանները –դա արտադրանքի համապատասխանության հաստատման հիմքն է: Այդ փաստաթղթի առկայությունը ի վիճակի է հաստատել այն, որ արտադրանքը պատրաստվել է ամբողջովին համապատասխան անվտանգության այն պարտավորություններին, որոնք ձեռնարկությունը իր վրա է վերցրել տեխնիկական պայմաններում: Ընդ որում, հաշվառման ավարտից հետո, տեխնիկական պայմանների կրողը դառնում է դրա սեփականատերը, հետևաբար, ծագում է իրավունք այդ փաստաթուղթը այլ անձի փոխանցելու և այն օգտագործելու հնարավորության հսկողություն:

ՈՒՄ ԿՈՂՄԻՑ են ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎՈՒՄ ԵՎ ԳՐԱՆՑՎՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Գործադիր իշխանության հսկողությամբ կատարվում է պետական հսկողության տեխնիկական պայմանների գրանցում ստանդարտացման, սերտիֆիկացման և չափաբանության ոլորտում: Հաստատվում է տեխնիկական պայմանների գրանցումը գնացուցակային թերթի տրման ճանապարհով, որը արտացոլում է արտադրանքի մասին հիմնական տեղեկությունները:
Տեխնիկական պայմանների մշակման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը.
• իրի անվանումը և ապրանքի տատանումների ցանկը,
• արտադրողի Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների համառուաստանյան դասակարգչի կոդը,
• իրի օգտագործման և բնութագրերի նկարագրությունը,
• իրի կոդը ըստ Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների դասակարգչի,
• տեխնիկական պարամետրերի տվյալները,
• տեխնոլոգիական գործընթացի նկարագրությունը,
• ապրանքին լրացումների ցանկը,
• փորձակումների հսկողության միջոցներն ու մեթոդները,
• արտադրանքի ներկայացման և ընդունման պայմաններն ու կարգը,
• փաթեթավորման մեջ ներդրվող փաստաթղթերի ցանկը և փաթեթավորման եղանակները,
• փոխադրման գործընթացը,
• պահպանման եղանակները,
• երաշխիքի ժամկետը,
• օգտագործման եղանակները,
• անվտանգության պահանջները
Տեխնիկական պամանների (ՏՊ) մշակման ժամկետը 3 աշխատանքային օր է: