ՏԵԽՆԻԿԱ -ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Մեր ընկերության մասնագետները ձեզ կօգնեն մշակել տեխնիկա-տեխնոլոգիական քարտեր, ընդ որում ձեզ միայն բավական է կապ հաստատել մեզ հետ՝ ձեզ հարմար ցանկացած եղանակով: Ողջ փաստաթղթերի ձևակերպմամբ կզբաղվի իրավասու, հատուկ պատրատված անձնակազմ: Այն ամենն ինչ ձեզանից պահանջվում է, դա ողջ փաստաթղթերը ներկայացնելն ու մեր մասնագետների որոշ հարցերին պատասխանելն է:

Ձեռնարկության առավել կարևոր նորմատիվ փաստաթղթերից մեկն է համարվում տեխնիկա-տեխնոլոգիական քարտը: Այն մշակում են ֆիրմային կամ նոր կերակրատեսակի համար, որը բացառապես պատրաստվում է այդ ձեռնարկության կողմից: Այլ ձեռնարկությունների արտադրանքի համար այդ քարտերն անվավեր են: Արտադրանքի պատրաստման գործընթացի տեխնոոգիայի հետ մեկտեղ, տվյալ նորմատիվ փաստաթուղթը ունի օգտագործվող արտադրանքների անվտանգության պահանջների շարք, լաբորատոր փորձարկումների և տեխնոլոգիական գործընթացի արդյունքներ:
Ձեռնարկությունների չափորոշիչներին հավասար, սույն նորմատիվ փաստաթուղթը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից.
• արդադրանքի անվանումը և դրա օգտագործման ոլորտը,
• հումքի ցանկը, որը կիրառվում է կերակրատեսակի պատրաստման համար,
• կիրառվող հումքի որակի պահանջների ցանկը,
• համախառն և զուտ քաշը,
• իրի կամ կերակրատեսակի պատրաստման նյուանսների մանրակրկիտ նկարագրություն,
• նկարագրվում են կերակրատեսակի կամ արտադրանքի մատակարարման կամ իրացման ձևակերպման պահանջները,
• ճշտվում են էերգետիկ արժեքի և սննդային կազմի ցուցանիշները:
Յուրաքանչյուր տեխնիկա-տեխնոլոգիական քարտը համարակալում են: Որից հետո այն հաստատվում է մշակողի, ինժեներ-տեխնոլոգի և ձեռնարկության ղեկավարի կողմից: Փաստաթղթի գործունեության ժամկետը որոշվում են հենց ձեռնարկությունում: