ՊԱՅԹՅՈՒՆԱՊԱՇՏՊԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

2013թ. փետրվարի 15-ից Մաքսային Միության Տեխնիկական Կանոնակարգի պահանջներում ի հայտ եկավ նոր կետ, որում նշված էր, որ ցանկացած պայթյունապաշտպան ապրանք ենթակա է հաստատման: Ըստ էության, պայթյունապաշտպան սարքավորումը –դա սարքավորում է, որը կարող է կանխել շրջակա պայթյունավտանգ միջավայրի բռնկումը: Միայն սերտիֆիկատների առկայությունը կարող է հաստատել արտադրանքի բարձր որակը և դրա համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին:
Սերտիֆիկացման ենթակա պայթյունապաշտպան սարքավորումների ցանկը.
-բժշկական ոլորտի արտադրանք,
-ոչ արտադրական և կենցաղային օգտագործման սարքավորումներ, երբ կորուստի արդյունքում ձևավորվում է պայթյունավտանգ միջավայր,
-սարքավորումներ, որոնց շահագործման ժամանակ պայթյունի վտանգը ծագում է բացառապես անկայուն քիմիական միացությունների և պայթուցիկ նյութերի առկայության դեպքում,
-անձնական պաշտպանության միջոցներ,
-տրանսպորտային միջոցներ,
-ցանկացած եղանակով ուղևորների փոխադրման համար տրանսպորտային միջոցները,
- ծովային նավերը և դրանց կցված սարքավորումներով մեքենաները,
-միջուկային զենքը:
Պայթյունապաշտպան սարքավորումների սերտիֆիկացիան իրականացվում է լաբորատորիայում փորձարկումներ անցկացնելու համար
Ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ պայթյունապաշտպան սարքավորումների սերտիֆիկացման համար.
-դիմում,
-որոշակի ապրանքի նմուշը,
-օգտագործման ուղեցույցը,
-տեխնիկական բնութագրերը,
-նախագծային փաստաթղթերը,
-պայթյունապաշտպանության վերաբերյալ սերտիֆիկատ տրված ATEX միջազգային կենտրոնի կողմից: Անհրաժեշտ է արտասահմանյան արտադրության սարքավորման համար:
Սերտիֆիկատը տրվում է 5 տարի ժամկետով: Իսկ այդ փաստաթուղթը ստանալ ձեզ կօգնեն մեր որակավորված մասնագետները, որոնք առաջին տարին չէ որ գործում են այդ ոլորտում: Ձեզ միայն անհրաժեշտ է կապ հաստատել մեր հետ ձեզ հարմար եղանակով, որից հետո ներկայացնլ փաստաթղթերի անհրաժեշտ փաթեթը: Մենք կատարում ենք բոլոր աշխատանքները բարձր մակարդակով, որին հաջողվել է հասնել մեր մասնագետների համաձայնեցված աշխատանքի շնորհիվ: